digITeducation

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Vad är egentligen ett livslångt lärande? Vad menar vi lärare när vi använder det begreppet? Och hur inkluderar man det på ett bra sätt i sin undervisning?

Livslångt lärande för mig handlar både om en inställning till lärande och ett metatänk både kring lärande i allmänhet och sitt eget lärande. Det har blivit allt viktigare att bli duktig på att lära sig i en värld som ständigt utvecklas och förändras. Är du inte villig att utmanas, förändras och utveckla dina förmågor och skaffa nya kompetenser kan det bli svårt att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Vem vet hur arbetsmarknaden ser ut som tjugo år? Vem vet hur tekniken har förändrat förutsättningar och möjligheter inom existerande yrken samt skapat helt nya?

Som lärare tror jag att det är viktigt att vara en god förebild och ständigt visa eleverna att vi också ständigt lär oss nytt genom att använda forskning för att förändra och utveckla undervisningen, samt kanske också forskar själva för att få syn på detaljerna i undervisningspraktiken. Det är viktigt att vi söker kunskap, men också att vi delar med oss av kunskapen och har eden typ av samarbete som vi vill utveckla hos eleverna.

Men vilka verktyg kan man då ge eleverna för att tänka kring sitt eget lärande? Två viktiga begrepp är ”grit” och ”growth mindset”. I denna TEDtalk från 2013 beskriver Angela Duckworth hur hon i sin undervisning försökt hitta nyckeln till varför elever lyckas i skolan och inte. Bland annat kunde hon se att intelligens inte var avgörande för en elevs framgång. Inte ens talang var i sig avgörande. Istället menar hon att det är uthållighet som gör att människor lyckas i livet. Hon kommer fram till att ett bra sätt att utveckla rätt inställning för att kunna vara uthållig är att lära sig om ”growth mindset”, vilket har översatts till dynamiskt tänkande. Detta sätt att tänka om intelligens och framgång är ett resultat av Carol Dwecks forskning som sträcker sig årtionden tillbaka. Hennes bok finns nu på svenska Mindset: du blir vad du tänker (Natur & Kultur Akademisk 2017).