digITeducation

Presentationstekniska hjälpmedel – bortom det självklara…?

Idag pratade jag med mina elever i svenska 1 om presentationstekniska hjälpmedel eftersom jag tycker att det är en viktig del av arbetet med muntlig framställning. Jag hade gjort en illustration för att visa att presentationstekniska hjälpmedel inte enbart är presentationsverktyg som Keynote, Prezi eller Google presentationer. Jag är övertygad om att de också var med på resonemanget om att ämnet, kontexten och publiken sedan bestämmer vilka hjälpmedel som är passande i olika presentationssituationer. I teorin i alla fall.

Under resten av lektionen slog det mig efter flera korta samtal med olika elever att de flesta fortfarande verka tänka utifrån vad som är lättast och smidigast för gruppen/individen istället för vad som skapar mest tydlighet eller levandegör för åhöraren. Kanske är det dags att ha en övning i muntlig framställning där de bara får använda analoga presentationstekniska hjälpmedel. Jag tänker att det är viktigt att utmanas och tvingas tänka bortom det man är mest bekväm med.